QINYONGJIN

SEO每天的工作都应该做什么?

有很多人问,做seo到底该怎么做、做些什么?我现在每天除了发文章还是发文章,文章也是伪原创下来的,每天在网站上发了三四十篇文章就很烦躁,不想发了 ,然后就不知道该做什么了,整天无所事事、烦烦躁躁的。就想发个邮件请教一下前辈。问前辈赐教。 这是个特别典型的问题。到SEO或站长相关论坛逛逛,类似疑惑大把的。有的SEOer还有一项日常活动 - 发外链,虽然现在能“发”出来的外链恐怕都没有外链的效果了。很 […]

越努力,越幸运

我始终都相信这句话-越努力,越幸运。 一个人,最难克服的就是懒惰、难以坚持。 不要为今天取得的一点成绩而沾沾自喜,也不要今天想着明天会更好。 只有坚持不懈,自觉,自律,才能取得好成绩。   至所有在努力奋斗的朋友们。 周末愉快。

昨天,明天。

Tôi ko sợ ngày mai,

vì tôi đã trải qua ngày hom qua.

Cùng rất quá yêu vói ngày hom nay.

Sao trăng mây chảy.

Đã từng đc yêu người đó,

Ko tham vọng quá đáng.

Vì sẽ mãi mãi sống ở lòng.

Không mất chưa bao giờ,Há có gì khác.

1

星期三

SEM谷歌竞价如何打压竞争对手?

SEM谷歌竞价如何打压竞争对手? 相信这个问题很多人都会问到。我个人的看法有如下几点: 强化自己 (关注自己的高转化词,维护好自己的排名情况) 分析竞争对手的转化词(提高价格,抢排名,降低竞争对手的排名) 点击竞争对手网站 (冤冤相报何时了?不提倡。)    

SEM谷歌竞价36计之围魏救赵(第二计)

【解读】 共敌不如分敌:共,集中的。分,分散,使分散。句意:打集中的敌人,不如 设法分散它而后再打。 敌阳不如敌阴: 敌,动词,攻打。句意为 先打击气势旺盛的敌人,不如后打 击气势旺盛的敌人。 古人按语说:治兵如治水:锐者避其锋, 如导疏;弱者塞其虚,如筑堰。故当 齐救赵时,孙子谓田忌曰:“夫解杂乱纠纷者不控拳,救斗者,不搏击,批亢捣虚, 形格势禁,则自为解耳。”(《史记》卷六五《孙子吴起列传》) […]

SEM竞价36计之瞒天过海(第一计)

36计共分六套,即胜战计、敌战计、攻战计、混战计、并战计、败战计,系列文章也会按照36计的顺序写起。 第一计:瞒天过海 【解读】 古人按语说:阴谋作为,不能背于秘处行之。夜半行窃,僻巷杀人,愚俗之行, 非谋士之所为也。 这是说“瞒天过海”之谋略决不可以与“欺上瞒下”、“掩耳盗铃”或者诸如 夜中行窃、拖人衣裘、僻处谋命之类等同,也决不是谋略之士所应当做的事情。虽 然,这两种在某种程度上都含有欺骗性在 […]

不要有遗憾

Good day gives you joy while bad day gives you experience. So never regret every single day of your life!——美好的日子给你带来快乐,阴暗的日子给你带来经验。所以,不要对生命中的任何一天怀有遗憾。

学习竞价的三个境界

参加竞价培训学习的三种境界是什么呢? 有人说: 第一个境界是学形式。看视频,拷资料,不管适不适合自己,先存起来再说,以后很可能用得着。 第二个境界是学方法。学方法的学员就比较高明了,不是重视表象的东西,而是重视本质的东西,也就是学习教学的方法,所谓“授人以鱼,不予授人以渔”。 第三个境界是学心态。授课老师的心态或者说教师授课的状态,反应出来的就是教师的精神面貌。同样的形式,同样的方法,同样的学生, […]